www.konzulaty.sk

Francúzsko


France

Flag

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži - Francúzsko

The Embassy of the Slovak Republic in Paris - France

Adresa/Address:

125, Rue du Ranelagh
750 16 Paris
France

Telefón/Phone:

+33 - 1 / 4414 5600 (5120)

Fax:

+33 - 1 / 4288 7653

E-mail:

paris@amb-slovaquie.fr

Web:

MFA
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Paríž je približne 1300 km.

Články