www.konzulaty.sk

Holandsko


Netherlands

Flag

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu - Holandsko

The Embassy of the Slovak Republic in Hague - Netherlands

Adresa/Address:

Parkweg 1
2585 JG Den Haag
Netherlands

Telefón/Phone:

+31 - 70 416 7777

Fax:

+31 - 70 416 7783

E-mail:

embslow@bart.nl

Web:

MFA
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Haag je približne 1200 km.

Články