www.konzulaty.sk

Maďarsko


Hungary

Flag

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti - Maďarsko

The Embassy of the Slovak Republic in Budapest - Hungary

Adresa/Address:

Stefánia út. 22-24
1143 Budapest
Hungary

Telefón/Phone:

+36 - 1 / 460 9010 (9011)

Fax:

+36 - 1 / 460 9020

E-mail:

emb@budapest.mfa.sk

Web:

MFA
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Budapest je približne 200 km.

Články