www.konzulaty.sk

Nemecká spolková republika


Federal Republic of Germany

Flag

Pobočka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bonne - Nemecko

The Branch Embassy of the Slovak Republic in Bonn - German

Adresa/Address:

August-Bier St. 31
53129 Bonn, Deutschland
 

Telefón/Phone:

+49 - 228 / 91455-0

Fax:

+49 - 228 / 91455-38

E-mail:

branch@bonn.mfa.sk

Web:

MFA
Pozri: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne - Nemecko
Look at: The Embassy of the Slovak Republic in Berlin - Germany
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Bonn je približne 800 km.

Články