www.konzulaty.sk

Nemecká spolková republika


Federal Republic of Germany

Flag

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne - Nemecko

The Embassy of the Slovak Republic in Berlin - Germany

Adresa/Address:

FriedrichSt. 60
10117 Berlin
Deutschland

Telefón/Phone:

+49 - 30 / 8892 6-200

Fax:

+49 - 30 / 8892 6-222

E-mail:

emb@berlin.mfa.sk

Web:

MFA | Berlin
Pozri: Pobočka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bonne - Nemecko
Look at: The Branch Embassy of the Slovak Republic in Bonn - Germany
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Berlin je približne 600 km.

Články