www.konzulaty.sk

Poľsko


Poland

Flag

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove - Poľsko

The Consulate General of the Slovak Republic in Krakow - Poland

Adresa/Address:

ul. sw. Tomasza 34
31 027 Krakow, Poland
 

Telefón/Phone:

+48 - 12 / 425 4970

Fax:

+48 - 12 / 425 4972

E-mail:

krakov@konto.pl

Web:

MFA
Pozri: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave - Poľsko
Look at: The Embassy of the Slovak Republic in Warsaw - Poland
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Krakow je približne 350 km.

Články