www.konzulaty.sk

Poľsko


Poland

Flag

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave - Poľsko

The Embassy of the Slovak Republic in Warsaw - Poland

Adresa/Address:

6 Litewska St.
00-581  Warsaw
Poland

Telefón/Phone:

+48 - 22 / 5258 110

Fax:

+48 - 22 / 5258 122

E-mail:

embassy@varsava.mfa.sk

Web:

MFAWarsaw
Pozri: Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove - Poľsko
Look at: Consulat General of the Slovak Republic in Krakow - Poland
 

Zaujímavosti

Vzdialenosť Bratislava-Varšava je približne 600 km.

Články